Enova støtte

Støtte til kjøp av elektrisk varebil

Skal virksomheten din kjøpe ny varebil? Dere kan få kr 25.000 kroner i klimarabatt fra Enova hvis dere velger en Nissan E-NV200.  Støtten må søkes før du kjøper bilen og vi hjelper med hele prosessen. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Tilbudet gjelder kun til næringdrivende.  Ønsker du å lease bil med enova støtte er vi også behjelpelige med det.

Kvalifiserer jeg til å få støtte fra Enova? Er du i tvil, ta kontakt med oss. 

  • Forhandleren søker støtte hos Enova før dere bestiller bilen.
  • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan søke.
  • Det er den virksomheten som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret som må søke. Skal du lease bil, må du avtale dette med forhandler og leasingselskap.
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.
  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at dere fikk innvilget støtten. Vi anbefaler derfor å bestille bilen så raskt som mulig etter dere har fått godkjent søknaden.
  • Dersom elvarebilen blir avregistrert for eksport innen tre år etter førstegangsregistrering må støttemottager betale tilbake hele støttebeløpet.
  • For å få støtte til lader må du ha kjøpt og fått levert en elvarebil med Enova-støtte. Du dokumenterer kjøpet av lader med å sende inn kopi av faktura. Fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder og må være datert etter 27. august 2019.